Arcydzieła sztuki, Praca zbiorowa

Plenerownia, 15 listopada 2009

Tłum. z języka angielskiego.
Wydawnictwo Arkady