Tryptyk z Polkowic

15 lipca 2005

Dokumentacja konserwatorska tryptyku, opis, ikonografia.

Ołtarz główny w kościele Matki Boskiej Bolesnej w Gidlach

15 czerwca 2005

Dokumentacja konserwatorska i prace przy konserwacji ołtarza głównego.

Kościół farny w Jaśle

15 kwietnia 2004

Prace przy konserwacji fary.

Kościół poewangelicki w Ostrym Bardzie

15 stycznia 2004

Dokumentacja konserwatorska.