Warsztaty etnograficzne

16 sierpnia 2013

Regionalne warsztaty dożynkowe dla dzieci.

Witold Gombrowicz

1 maja 2013

Karty edukacyjne do szlaku turystycznego.

Rozmowy o sztuce

20 kwietnia 2013

Cykl warsztatów dla seniorów w Muzeum Narodowym w Krakowie.

Scenariusz zajęć dla CEO

15 stycznia 2013

Scenariusz zajęć poświęcony symbolice świątyni chrześcijańskiej.

Sztuka na krążkach

1 grudnia 2012

Wydawnictwo multimedialne związane z projektem Sztuka na kółkach.

Warsztaty pisania ikon

15 września 2012

Warsztaty w nawiązaniu do cudownego obrazu Matki Boskiej Dzierzgowskiej.

Zawsze Młoda! Sztuka Polska około 1900

1 września 2012

Karty edukacyjne do wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie.

Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego

1 kwietnia 2011

Opracowanie tekstów do folderów edukacyjnych, oprowadzania i warsztaty.

Los pasos Polacos

1 grudnia 2010

Wirtualne Muzeum Polaków w Argentynie.

Tryptyk z Polkowic

15 lipca 2005

Dokumentacja konserwatorska tryptyku, opis, ikonografia.

Ołtarz główny w kościele Matki Boskiej Bolesnej w Gidlach

15 czerwca 2005

Dokumentacja konserwatorska i prace przy konserwacji ołtarza głównego.

Kościół farny w Jaśle

15 kwietnia 2004

Prace przy konserwacji fary.

Kościół poewangelicki w Ostrym Bardzie

15 stycznia 2004

Dokumentacja konserwatorska.