Graków

Plenerownia, 1 września 2010

Logo, nazwa, plakat projektu.
Dla GRAKÓW – gry miejskie w Krakowie.

grakow plakat