Klienci

Ambasada RP w Buenos Aires
Wydawnictwo Arkady
Autoportret Pismo o dobrej przestrzeni
Wydawnictwo Bellona
CEO Centrum Edukacji Obywatelskiej
DEON.pl
ECK Ełckie Centrum Kultury
Centrum Młodzieży H. Jordana
Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce
KYC Krakowski Yacht Club
LGR Lokalna Grupa Rybacka „Między Nidą a Pilicą”
LGR Lokalna Grupa Rybacka „Jędrzejowska Ryba”
LGR Lokalna Grupa Rybacka „Świętokrzyski Karp”
MAC Edukacja
Maleniec Zabytkowy Zakład Hutniczy
Mazurkas Travel Biuro Podróży
MISTIA Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
MC Contract Research Organization
MCK Międzynarodowe Centrum Kultury
Amart Media
MHK Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
MIK Małopolski Instytut Kultury
MNK Muzeum Narodowe w Krakowie
Urząd Gminy w Moskorzewie
MOT Małopolska Organizacja Turystyczna
NCK Narodowe Centrum Kultury
NID Narodowy Instytut Dziedzictwa
Miesięcznik Odra
Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wydawnictwo Otwarte
Tygodnik Polityka
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Radków
ROT Regionalna Organizacja Turystyczna
SHS Stowarzyszenie Historyków Sztuki
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Tygodnik Powszechny
Fundacja Chronić Dobro przy opactwie Benedyktynów w Tyńcu
Województwo Świętokrzyskie
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Wydawnictwo WAM
Miesięcznik Znak