Klienci

Ambasada RP w Buenos Aires
Wydawnictwo Arkady
Autoportret Pismo o dobrej przestrzeni
Wydawnictwo Bellona
CEO Centrum Edukacji Obywatelskiej
ECK Ełckie Centrum Kultury
Centrum Młodzieży H. Jordana
KYC Krakowski Yacht Club
LGR Lokalna Grupa Rybacka „Między Nidą a Pilicą”
LGR Lokalna Grupa Rybacka „Jędrzejowska Ryba”
LGR Lokalna Grupa Rybacka „Świętokrzyski Karp”
MAC Edukacja
Maleniec Zabytkowy Zakład Hutniczy
Mazurkas Travel Biuro Podróży
MC Contract Research Organization
MCK Międzynarodowe Centrum Kultury
Amart Media
MHK Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
MIK Małopolski Instytut Kultury
MNK Muzeum Narodowe w Krakowie
Urząd Gminy w Moskorzewie
MOT Małopolska Organizacja Turystyczna
NID Narodowy Instytut Dziedzictwa
Miesięcznik Odra
MCK Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wydawnictwo Otwarte
Tygodnik Polityka
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Radków
ROT Regionalna Organizacja Turystyczna
SHS Stowarzyszenie Historyków Sztuki
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Tygodnik Powszechny
Województwo Świętokrzyskie
Wydawnictwo WAM
Miesięcznik Znak