PLENEROWNIA

INICJATYWY KULTURALNE

Plenerownia realizuje projekty kulturalne i edukacyjne: warsztaty, wystawy,
przedsięwzięcia związane z historią, kulturą, sztuką i twórczością.

Naszą specjalnością są warsztaty z zakresu edukacji artystycznej i kulturalnej,
dokumentacja dziedzictwa kulturowego oraz promocja kultury, sztuki, zabytków
i turystyki (szlaki turystyczne, miejscowości, regiony).

W ramach naszej działalności przygotowujemy także wydawnictwa tradycyjne
i niestandardowe, publikacje (przede wszystkim reportaż), tłumaczenia książek.
Oferujemy kompleksowe usługi graficzne oraz fotograficzne.