Poławiacze skarbów

Plenerownia, 1 listopada 2014

Gra internetowa o terenie między rzekami Nidą a Pilicą.

www.skarby.plenerownia.com

Projekt zrealizowany dla Gminnego Klubu Sportowego w Kluczewsku.