Spotkania, warsztaty, wykłady

Plenerownia, 1 grudnia 2016

Bierzemy udział oraz prowadzimy spotkania, warsztaty, wykłady, przedsięwzięcia organizowane przez instytucje kultury. Zajmujemy się również moderowaniem spotkań kulturalnych. Angażujemy się w organizowanie działań skierowanych do wszystkich grup wiekowych, a także dla osób niepełnosprawnych oraz w języku angielskim.

Przykładowe spotkania:

– Muzeum Narodowe w Krakowie – szkolenia dla nauczycieli, cykliczne spotkania dla seniorów, lekcje i warsztaty muzealne dla wszystkich grup wiekowych
– Fundacja Enkolpion – Świętokrzyski Kongres Środowisk Kultury – warsztaty dla animatorów kultury
Fundacja Chronić Dobro przy opactwie Benedyktynów w Tyńcu – szkolenie dla przewodników.
– XIV Spotkanie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych (Wydawnictwo WAM) – prelegenci
– Spotkanie networkingowe w ramach projektu Małopolskiej Sieci NGO Dziedzictwo regionalne w działaniach lokalnych w cyklu spotkań „Śniadanie w Tyńcu” – prowadzenie/moderowanie spotkania.
– Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga „Klub Celtycki” – warsztaty dla seniorów
– Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce – wykłady, warsztaty
– Dawny Pałac Wielopolskich w Ostrowcu Świętokrzyskim – warsztaty zabytkoznawcze
– Maleniec – Zabytkowy Zakład Hutniczy – warsztaty zabytkoznawcze
– MAC Edukacja – warsztaty dla nauczycieli
– SLOT Fest Kraków na Kazimierzu – spotkanie dla animatorów kultury
– Centrum Młodzieży im. H. Jordana w Krakowie oraz Publiczne Gimnazjum nr 53 Sióstr Prezentek w Krakowie – konkurs wiedzy: Ołtarz Mariacki – obraz średniowiecznego Krakowa.

oraz inne placówki i projekty wyróżnione w zakładce Kultura i edukacja.