ABC o konserwacji

Plenerownia, 22 lipca 2019

ABC o konserwacji – bogato ilustrowana fotografiami broszura poświęcona konserwacji zabytków, wydana przez Fundację „Chronić Dobro” z Tyńca.

Koncepcja i tekst: Katarzyna Zarzycka
Projekt graficzny i skład: Barbara Łepkowska