Aktywni w Hucisku

Plenerownia, 1 czerwca 2022

Projekt jest częścią szeroko zakrojonego przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu: Ekomuzeum między sztuką a życiem.

Jak to mówią, od przybytku głowa nie boli. Ale trochę zakręcić się może :) Mamy jeszcze jedną dotację, tym razem w programie NOWE FIO Narodowego Instytutu Wolności. Fundacja Plenerownia będzie realizowała przedsięwzięcie w miejscu, gdzie ma swoją siedzibę, a więc w Hucisku nieopodal Gdowa w Małopolsce. Projekt „Aktywni w Hucisku” został dofinansowany w priorytecie „Organizacje publiczne na rzecz dobra wspólnego” kwotą prawie 100 000 zł, a więc będziemy mogli sporo zrobić w okolicy!

 

PROGRAM


 

LETNIE ANIMACJE DLA DZIECI W WIEKU PONIŻEJ 8 LAT W HUCISKU

Zapraszamy na cykl letnich animacji dla dzieci pn. KOLONIA ARTYSTYCZNA.

W nawiązaniu do twórców związanych z Huciskiem, przede wszystkim Kazimierza Mikulskiego i Tadeusza Kantora, którzy przed laty upodobali sobie naszą wieś i zamienili ją w kolonię artystyczną, proponujemy dzieciom w okresie 11-24 lipca:

  • zabawy na teatralnym placu zabaw
  • zajęcia o charakterze twórczym i ruchowym
  • integrację z rówieśnikami na świeżym powietrzu
  • odkrywanie lokalnych atrakcji
  • podglądanie przyrody
  • udział w działaniach i prezentacjach teatralnych przygotowanych przez starsze koleżanki i kolegów oraz rodzeństwo, biorące udział w półkoloniach W CIENIU KRZESŁA, które organizujemy niezależnie, w programie LATO W TEATRZE

Dzieci w trakcie animacji będą przebywały pod opieką doświadczonych animatorów. Dzieci, które nie uczęszczają jeszcze do przedszkola mogą brać udział w zajęciach w towarzystwie opiekuna.

Zapisy na animacje tylko przez formularz.

Animacje będą odbywały się w wybrane dni w okresie 11-24 lipca (dokładny grafik zostanie ustalony z opiekunami podczas spotkania).

Rodziców i opiekunów prosimy o pomoc w organizacji poczęstunku dla dzieci.

Animacje będą odbywały się pod adresem: Hucisko 32, w godz. od 10 do 14 (w przypadku uczestniczenia rodzeństwa w półkolonii terminy dowozu dzieci będziemy ustalać indywidualnie tak aby dla wszystkich było najwygodniej).

 


 

WOLONTARIAT TURYSTYCZNO-SPOŁECZNY

Zapraszamy na wolontariat młodzież z okolicy. Możecie pomóc, poznać nowych ludzi, ciekawie spędzić czas, a do tego sporo się nauczyć i zdobyć nowe doświadczenia. Na pewno nie będziecie się nudzić! Poszukujemy wolontariuszy do różnych działań.

Prosimy śledzić FB DOM OPOWIEŚCI.

 


 

LOKALNY PRZEGLĄD TALENTÓW, FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ I BANK CZASU

Cykl, który ma na celu wzbogacić lokalna ofertę życia kulturalnego, ofertę edukacyjną i rekreacyjną, a także stworzyć platformę do spotkania wspólnoty i wykorzystania jej potencjału. Przykład? Organizujemy półkolonie i animacje dla dzieci, u nas, na wsi, w Hucisku. Może chcesz się włączyć? Masz możliwości, czas, umiejętności, pomysł albo dobre chęci? Sposobów zaangażowania jest wiele. Pierwsze spotkanie z cyklu odbędzie się pod koniec czerwca.

Szczegóły będą podawane na bieżąco, prosimy śledzić FB DOM OPOWIEŚCI.

 


 

ARCHIWUM SPOŁECZNE I KSIĄŻKA „DOMOWE OPOWIEŚCI”

Będziemy zbierać opowieści o ludziach i wydarzeniach wpisanych w lokalną historię oraz o  elementach wspólnej przestrzeni i krajobrazu. W rolę zbieraczy – archiwistów wcielą się – pod okiem i z pomocą fachowców – dzieciaki z okolicy, co stanie się okazją do międzypokoleniowego spotkania. Dawniej snucie opowieści było formą kontaktu z drugim człowiekiem i przekazywania pamięci – chcemy podtrzymać tę tradycyjną formę i udokumentować przeszłość – dla przyszłości.

Szczegóły będą podawane na bieżąco, prosimy śledzić FB DOM OPOWIEŚCI.

 


 

EKOMUZEUM MIĘDZY SZTUKĄ A ŻYCIEM

Kontekst lokalnych zasobów kulturowych i przyrodniczych zainspirował nas do utworzenia w okolicy ekomuzeum. Nazwaliśmy je Ekomuzeum między sztuką a życiem, w nawiązaniu do historii Huciska, które przez lata było swoistą kolonią artystyczną: tutaj swoje domy mieli Tadeusz Kantor i Maria Stangret oraz Kazimierz Mikulski, a bywali często Lidia i Jerzy Skarżyńscy oraz Maria Krasicka, wszyscy związani z Teatrem Cricot II. Tadeusz Kantor, autor olbrzymiego „Pomnika krzesła”, które jest wizytówką Huciska, mawiał, że „Teatr jest najpiękniejszą ze sztuk, bo leżącą między sztuką a życiem” i słowa te stały się mottem naszego ekomuzeum, dobrze opisując wątki wplecione w lokalne dziedzictwo, które są dla nas ważne, takie jak ludzka kreatywność, różne przejawy twórczości, sztuki, w tym teatr oraz codzienność, życie w całej jego złożoności i postaci, w tym przyrody i krajobrazu. Charakter nowego ekomuzeum oddaje jego logo, w którym umieściliśmy wizerunek Kantorowskiego krzesła, zwykłego przedmiotu podniesionego do rangi sztuki.

Zapraszamy do poznawania niezwykłych miejsc i historii z naszego ekomuzeum.

Wydarzenia: 

11 lipca –  terenowa, immersyjna gra teatralna i piknik

24 lipca – spektakl-performance „W cieniu krzesła”, przygotowany przez dzieci biorące udział w półkoloniach w programie LATO W TEATRZE z udziałem harfistki i opowiadaczki historii Emilii Raiter oraz piknik.

Informacje o kolejnych wydarzeniach będą się pojawiały na bieżąco, prosimy śledzić FB DOM OPOWIEŚCI.

 


 

ŚCIEŻKA KULTUROWA i broszura prezentujące ciekawe miejsca w Hucisku

Szczegóły będą podawane na bieżąco, prosimy śledzić FB DOM OPOWIEŚCI.

 


 

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO
na lata 2021-2030