Artykuły dla samorządów

Plenerownia, 1 grudnia 2017

Opracowanie serii artykułów na temat edukacji i upowszechniania dziedzictwa kulturowego na potrzeby
portalu wiedzy o zarządzaniu dziedzictwem dla samorządów, stworzonego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

www.samorzad.nid.pl