Duch miejsca

Plenerownia, 15 kwietnia 2014

Warsztaty edukacyjne dla uczniów i nauczycieli, konspekty zajęć, konkurs, publikacja książkowa.

Spotkania z Duchem Miejsca, Zębem Czasu, Białym Krukiem i Łaskawą Muzą to nazwa cyklu warsztatów, które w ciekawy i zabawny sposób przekazują wiedzę teoretyczną oraz praktyczną dotyczącą dziedzictwa kulturowego materialnego i niematerialnego. Celem projektu jest ożywienie idei społecznego opiekuna zabytków, zwiększenie zainteresowania i zaangażowania społeczności lokalnych na rzecz dziedzictwa kultury, upowszechnienie wiedzy i dobrych praktyk z nim związanych oraz zwrócenie uwagi na jego wieloraki potencjał i wartość. W trakcie zajęć uczestnicy dowiadują  się m.in. co to jest i czemu służy rejestr i ewidencja zabytków, co to jest park i krajobraz kulturowy, jaka jest różnica między rewitalizacją, adaptacją, a konserwacją, jakie obszary należą do niematerialnego dziedzictwa kultury, poznają rodzaje zabytków, pomysły na ich promowanie i zagospodarowanie w różnych dziedzinach życia, a także sposoby dbania o pamiątki przeszłości.

duch

Realizowany w ramach programu Patriotyzm Jutra we współpracy ze Stowarzyszeniem Historyków Sztuki, pod patronatem Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Spotkań z Zabytkami.

Z projektem jest powiązana publikacja KRONIKA ZABYTKOMANIAKA.