Formularz zgłoszeniowy na półkolonie dla dzieci w Hucisku – brak miejsc, tylko lista rezerwowa.