Gulony i Półcentki

Plenerownia, 29 sierpnia 2009

Reportaż w Tygodniku Polityka.Mr 35 (2720) 29 sierpnia 2009.