Józef Łepkowski – pokój zagadek

Plenerownia, 1 września 2019

MISJA: CHRONIĆ ZABYTKI

 

Kreatywna zabawa połączona ze zdobywaniem nowych kompetencji.

Zapraszamy klasy, kółka zainteresowań, grupy świetlicowe na edukacyjną przygodę z wieloma niespodziankami. Przyda się współpraca, spryt, logika i spostrzegawczość.

Macie godzinę na eksplorację pokoju zagadek i godzinę tematycznych warsztatów.

Poziom gry i zajęć jest dostosowany do wieku uczestników.

 

 

Wcielacie się w rolę asystenta Józefa Łepkowskiego – twórcę pierwszej katedry archeologii w Polsce. Ten krakowski uczony miał olbrzymie zasługi w dziedzinie muzealnictwa i konserwacji zabytków. To on przyczynił się m.in. do upowszechnienia zwyczaju pochodu Lajkonika oraz powstania krypty zasłużonych w kościele na Skałce w Krakowie. Odbył ponad 1500 podróży, mających na celu dokumentację zabytków. W gabinecie profesora musicie odnaleźć sakiewkę z pieniędzmi na kolejną wyprawę naukową mającą na celu ochronę zabytków.

Drzwi są otwarte

Miejsce: Pracownia Kulturalna, ul. Bagrowa 80/43 Kraków


Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.
Partnerzy projektu: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Sztuka na kółkach