Zawsze Młoda! Sztuka Polska około 1900

Plenerownia, 1 września 2012

Karty edukacyjne do wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie.

Opracowanie tekstów i grafiki do kart edukacyjnych.