Konkurs: Szkolne dni dziedzictwa kulturowego 2019

Plenerownia, 10 czerwca 2019

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?
Uczniowie szkół podstawowych z całej Polski wraz z nauczycielami / opiekunami.

CELE KONKURSU
Celem konkursu jest popularyzacja tematyki związanej z dziedzictwem kulturowym w środowisku szkolnym.

RODZAJE ZADAŃ KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO UDZIAŁU W KONKURSIE
Do udziału w konkursie mogą zostac zgłoszone różne inicjatywy, które dotyczyły dziedzictwa kulturowego regionu, Polski i świata, zrealizowane w środowisku szkolnym (przez klasy, kółka zainteresowań, grupy uczniów) w roku 2019. Przykładowe rodzaje wydarzeń:
• wystawy na temat zabytków lub tradycji małej ojczyzny;
• przedstawienia i akademie dotyczące lokalnej historii;
• turnieje wiedzy o dziedzictwie kulturowym;
• akcje porządkowania otoczenia wokół starych nagrobków na cmentarzu;
• warsztaty edukacyjne prowadzone przez młodzież dla młodszych kolegów;
• plenery malarskie, których tematem są zabytki;
• spotkania z ludźmi zajmującymi się dziedzictwem kulturowym;
• rajdy rowerowe po lokalnych zabytkach;
• opracowanie ścieżki zwiedzania miejscowych atrakcji, po której oprowadzają uczniowie;
• bal, którego uczestnicy przebiorą się w historyczne stroje, będą się uczyli dawnych tańców i bawili w gry sprzed wieków.
Pomysłów jest wiele. Ważne, by ich mianownikiem było dziedzictwo kulturowe, by przygotowali je uczniowie pod okiem nauczycieli/opiekunów grup i by swoje działania skierowali
do kolegów, rodziców, znajomych, sąsiadów itp.

CO I GDZIE WYSŁAĆ?
Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać:
1. plakat imprezy (format jpg),
2. dokumentację konkursową (min. 5 max 15 zdjęć/kolaży/plansz w formacie jpg, które organizator konkursu umieści na stronie internetowej Facebook/Sztuka na kółkach) prezentującą przebieg wydarzenia,
3. opis przedsięwzięcia (wszystkie rodzaje działań i sposób ich przeprowadzenia, max 5 stron a4),
4. nazwisko/a opiekuna/ów oraz listę uczniów, którzy zajmowali się przygotowaniem wydarzenia,
5. statystki (przybliżoną liczbę odbiorców, kto nimi by),
6. nazwę i adres szkoły.
Informacje należy przesłać do organizatora na adres plenerownia@gmail.com, opatrzone
w temacie wiadomości SZKOLNE DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO.

TERMINY
Dokumentację konkursową należy przesłać najpóźniej do 30.10. 2019. Prace będą oceniane przez jury oraz przez publiczność, w głosowaniu internetowym. Wyniki zostaną ogłoszone do 11.11.2019.

NAGRODY
W konkursie zostaną wybrane 2 nagrody główne dla:
1. przedsięwzięcia najwyżej ocenionego przez internautów – liczy się największa ilość polubień umieszczonych pod zestawem konkursowym na stronie internetowej Facebook/Sztuka
na kółkach,
2. przedsięwzięcia najwyżej ocenionego przez Jury konkursu, którego członkami są osoby profesjonalnie zajmujące się dziedzictwem kulturowym. Jury przewiduje atrakcyjne nagrody rzeczowe dla uczniów przygotowujących przedsięwzięcie. Pomyśleliśmy również o nauczycielach/opiekunach, pod okiem których uczniowie będą pracowali. Zapraszamy ich na weekendowy pobyt na Zamku Dunajec w Niedzicy wraz z osobą towarzyszącą.

ORGANIZATOR
Konkurs jest organizowany przez Fundację Plenerownia w ramach projektu „Moje, twoje, nasze dziedzictwo dofinansowanego w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa.

Wszelkie pytania i niejasności prosimy zgłaszać do organizatorów na adres:
plenerownia @ gmail. com

Do pobrania plik z regulaminem