Konkurs: Szkolne dni dziedzictwa kulturowego 2019

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ? Uczniowie szkół podstawowych z całej Polski wraz z nauczycielami / opiekunami. CELE KONKURSU Celem konkursu jest popularyzacja tematyki związanej z dziedzictwem kulturowym w środowisku szkolnym. RODZAJE ZADAŃ KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO UDZIAŁU W KONKURSIE Do udziału w konkursie mogą zostac zgłoszone różne inicjatywy, które dotyczyły dziedzictwa kulturowego regionu, Polski i świata, zrealizowane w środowisku szkolnym (przez klasy, kółka zainteresowań, grupy uczniów) w roku … Czytaj dalej Konkurs: Szkolne dni dziedzictwa kulturowego 2019