Konkurs Szkolne Dni Dziedzictwa Kulturowego

Plenerownia, 20 kwietnia 2017

II edycja konkursu dla szkół podstawowych i gimnazjów z całej Polski.

RODZAJE ZADAŃ KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO UDZIAŁU W KONKURSIE
Do udziału w konkursie mogą zostac zgłoszone różne inicjatywy, które dotyczyły dziedzictwa kulturowego regionu, Polski i świata, zrealizowane w środowisku szkolnym (przez klasy, kółka zainteresowań, grupy uczniów) w roku 2019. Przykładowe rodzaje wydarzeń:
• wystawy na temat zabytków lub tradycji małej ojczyzny;
• przedstawienia i akademie dotyczące lokalnej historii;
• turnieje wiedzy o dziedzictwie kulturowym;
• akcje porządkowania otoczenia wokół starych nagrobków na cmentarzu;
• warsztaty edukacyjne prowadzone przez młodzież dla młodszych kolegów;
• plenery malarskie, których tematem są zabytki;
• spotkania z ludźmi zajmującymi się dziedzictwem kulturowym;
• rajdy rowerowe po lokalnych zabytkach;
• opracowanie ścieżki zwiedzania miejscowych atrakcji, po której oprowadzają uczniowie;
• bal, którego uczestnicy przebiorą się w historyczne stroje, będą się uczyli dawnych tańców i bawili w gry sprzed wieków.
Pomysłów jest wiele. Ważne, by ich mianownikiem było dziedzictwo kulturowe, by przygotowali je uczniowie pod okiem nauczycieli/opiekunów grup i by swoje działania skierowali
do kolegów, rodziców, znajomych, sąsiadów itp.

 


 

Pierwsza edycja odbyła się w 2016 jako część projektu „Sztuka na kółkach”, realizowanego we współpracy ze Stowarzyszeniem Historyków Sztuki.