Kulturalny wehikuł czasu

Plenerownia, 29 maja 2014

Warsztaty z zakresu historii i dziedzictwa kulturowego dla ostrowieckich szkół.

Zajęcia odbyły się w ramach Tygodnia Edukacji Artystycznej.
Videorelacja z warsztatów.

Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim