Letnie animacje

Plenerownia, 1 czerwca 2022

Kolonia artystyczna dla dzieci poniżej 8 lat.

LETNIE ANIMACJE DLA DZIECI W WIEKU PONIŻEJ 8 LAT W HUCISKU 

Zapraszamy na cykl letnich animacji dla dzieci pn. KOLONIA ARTYSTYCZNA.

W nawiązaniu do twórców związanych z Huciskiem, przede wszystkim Kazimierza Mikulskiego i Tadeusza Kantora, którzy przed laty upodobali sobie naszą wieś i zamienili ją w kolonię artystyczną, proponujemy dzieciom w okresie 11-24 lipca 2022:

  • zabawy na teatralnym placu zabaw
  • zajęcia o charakterze twórczym i ruchowym
  • integrację z rówieśnikami na świeżym powietrzu
  • odkrywanie lokalnych atrakcji
  • podglądanie przyrody
  • udział w działaniach i prezentacjach teatralnych przygotowanych przez starsze koleżanki i kolegów oraz rodzeństwo, biorące udział w półkoloniach W CIENIU KRZESŁA, które organizujemy niezależnie, w programie LATO W TEATRZE

Dzieci w trakcie animacji będą przebywały pod opieką doświadczonych animatorów. Dzieci, które nie uczęszczają jeszcze do przedszkola mogą brać udział w zajęciach w towarzystwie opiekuna.

Zapisy na animacje tylko przez FORMULARZ.

Animacje będą odbywały się w wybrane dni w okresie 11-24 lipca (dokładny grafik zostanie ustalony z opiekunami podczas spotkania).

Rodziców i opiekunów prosimy o pomoc w organizacji poczęstunku dla dzieci.

Animacje będą odbywały się pod adresem: Hucisko 32, w godz. od 10 do 14 (w przypadku uczestniczenia rodzeństwa w półkolonii terminy dowozu dzieci będziemy ustalać indywidualnie tak aby dla wszystkich było najwygodniej).


 

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO
na lata 2021-2030