Ludowa Akademia Dziedzictwa

Plenerownia, 1 grudnia 2015

Warsztaty dla uczniów oraz nauczycieli. Materiały edukacyjne.

Ludowa Akademia Dziedzictwa to program mający na celu twórcze wykorzystanie oraz upowszechnianie dorobku kultury ludowej, przede wszystkim sztuki, za pomocą nowoczesnych środków.

Zadanie objęło dwa moduły warsztatów:

  •  cykl zajęć dla dzieci i młodzieży realizowany w czterech blokach tematycznych („Ludowy szyfr”, „Patrzeć przez ludowe okulary”, „Ludowo mi” oraz „Siła tradycji”), podsumowany wystawami w szkołach;
  •  dwa spotkania dla nauczycieli.

Ich uzupełnieniem są karty pracy oraz e-książka dla dzieci.

Uczestnicy zajęć odkryją różne oblicza kultury ludowej, m.in. jej dyscypliny, tematy, środki ekspresji, a przede wszystkim przeanalizują w jaki sposób dawne tradycje czy motywy są obecne we współczesnej kulturze (np. etno design, muzyka). Projekt pokazuje, że kultura i sztuka jest dostępna w najbliższym otoczeniu, posłuży zdobyciu nowych kompetencji i przełamuje stereotypy.

Projekt LUDOWA AKADEMIA DZIEDZICTWA zrealizowano z udziałem środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2015.