Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego

Plenerownia, 1 kwietnia 2011

Opracowanie tekstów do folderów edukacyjnych, oprowadzania i warsztaty.

Przygotowanie zadań edukacyjnych dla: kościoła i klasztoru klarysek w Starym Sączu, poliptyku olkuskiego, sanatorium Patria w Krynicy-Zdroju, cerkwi w Powroźniku.
Koncepcja i tekst: Katarzyna Wydra
Opracowanie graficzne: Małopolski Instytut Kultury

Oprowadzania i warsztaty podczas Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego.