Młodzież solidarna z dziedzictwem 

Plenerownia, 21 stycznia 2020

Przedsięwzięcie jest realizowane we współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej i Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji.

Projekt jest skierowany do młodzieży w wieku 15-29 lat. W jego ramach uczestnicy poszerzają wiedzę o dziedzictwie i na jego bazie zdobywają i rozwijają szereg kompetencji społecznych, realizując przy tym własne przedsięwzięcie skupione wokół zasobów lokalnego dziedzictwa.

W  ramach projektu odbywają się następujące działania:
  • warsztaty – cykl 1: Rozgryźć dziedzictwo 
  • warsztaty – cykl 2: Jak porwać tłumy dla dziedzictwa? 
  • Coaching dla uczestników projektu 
  • Trening liderów dziedzictwa – 2-dniowy wyjazd szkoleniowy dla uczestników