Objazdowe wystawy interaktywne / zestawy edukacyjne

Plenerownia, 1 września 2019

Zestaw edukacyjny do tworzenia objazdowych, interaktywnych wystaw pn. „Moje, twoje, nasze dziedzictwo” w szkołach, domach kultury i bibliotekach – jest pomyślany jako narzędzie, z którego mogą korzystać nauczyciele, edukatorzy, animatorzy kultury, opiekunowie kółek zainteresowań itp. do pracy z dziećmi i młodzieżą. Ma rozbudzać zainteresowanie tematyką dziedzictwa, przekazywać wiedzę o nim, angażować w działania na jego rzecz i kształtować poczucie odpowiedzialności za jego dobrostan, budując jednocześnie bliską więź z pamiątkami przeszłości. Może być wykorzystywany do realizacji projektów uczniowskich, jako element wzbogacający lekcję, umożliwia kształcenie międzyprzedmiotowe i rozwijanie kompetencji kluczowych. Proces tworzenia wystawy ma charakter edukacyjny, jest formą warsztatu, który można przeprowadzić na różne sposoby. Każda grupa pracująca z zestawem interpretuje temat „Moje, twoje, nasze dziedzictwo” po swojemu, wzbogacając wystawę zgromadzonymi przez siebie eksponatami, inaczej ją aranżując i rozkładając wątki.

   

Na zestaw składa się pudło, w którym znajdują się:

– kilka obiektów zwracających uwagę na różne wymiary dziedzictwa, które mają inspirować do własnej interpretacji tematu „Moje, twoje, nasze dziedzictwo”, są punktem wyjścia dla organizacji wystawy

– elementy, które można wykorzystać do aranżacji wystawy: słoje – gabloty, sznur, spinacze

– zasobnik plansz z rozmaitymi hasłami, dającymi do myślenia czym jest, co tworzy, jakie zagadnienia wiążą się z terminem „dziedzictwo” – do wykorzystania na wystawie (100 haseł)

– przewodnik tworzenia wystawy. Link do bezpłatnych materiałów edukacyjnych.


Akcja jest bezpłatna, chcesz wziąć udział? – napisz do nas: plenerownia @ gmail.com

Gdzie są zestawy? – mapa