Objazdowe wystawy interaktywne / zestawy edukacyjne

Zestaw edukacyjny do tworzenia objazdowych, interaktywnych wystaw pn. „Moje, twoje, nasze dziedzictwo” w szkołach, domach kultury i bibliotekach – jest pomyślany jako narzędzie, z którego mogą korzystać nauczyciele, edukatorzy, animatorzy kultury, opiekunowie kółek zainteresowań itp. do pracy z dziećmi i młodzieżą. Ma rozbudzać zainteresowanie tematyką dziedzictwa, przekazywać wiedzę o nim, angażować w działania na jego rzecz i kształtować poczucie odpowiedzialności za jego dobrostan, budując jednocześnie bliską więź z pamiątkami przeszłości. Może być … Czytaj dalej Objazdowe wystawy interaktywne / zestawy edukacyjne