Obóz wolontariacki w Niedzicy

Moje, twoje, nasze dziedzictwo

Zamek Dunajec w Niedzicy, 13-15 września 2019

Obóz jest częścią szerszego projektu o tej samej nazwie, organizowanego dzięki dotacji w programie „Wspólnie dla dziedzictwa”, realizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.Wydarzenie będzie towarzyszyło obchodom Europejskich Dni Dziedzictwa, które w tym roku odbywają się pod hasłem „Polski splot”.

 

 

Fundacja Plenerownia i Stowarzyszenie Historyków Sztuki ogłaszają nabór na obóz wolontariacki „Moje, twoje, nasze dziedzictwo”, który odbędzie się w Muzeum – Zespole Zamkowym w Niedzicy w terminie 13-15 września 2019.

INFORMACJE PRAKTYCZNE: Miejsce: Muzeum – Zespół Zamkowy w Niedzicy
Termin: 13-15 września 2019
Udział: bezpłatny
Adresaci: pracownicy instytucji zajmujących się dziedzictwem kulturowym oraz kulturą (m.in.
lokalnych muzeów, izb regionalnych, gminnych bibliotek, ośrodków kultury), przedstawiciele
organizacji pozarządowych działających na rzecz dziedzictwa, pracownicy samorządowi zajmujący się zagadnieniem dziedzictwa, animatorzy kultury, właściciele i użytkownicy zabytków, edukatorzy i inne osoby zajmujące się na co dzień lub chcące podjąć tematyką dziedzictwa; szczególnie gorąco zapraszane sa osoby z mniejszych miast oraz działające na obszarach
wiejskich
UWAGA: Warunkiem udziału w obozie jest zobowiązanie do późniejszej organizacji wydarzenia o charakterze edukacyjnym dotyczącego dziedzictwa miejscowości/okolicy, skąd przyjechał uczestnik, skierowanego do mieszkańców. Zapewniamy wszelką pomoc organizacyjną
oraz merytoryczną w realizacji tego przedsięwzięcia. Program obozu jest pomyślany tak, aby
jak najlepiej przygotować wolontariuszy do upowszechniania lokalnego dziedzictwa.

PROGRAM obozu wolontariackiego „Moje, twoje, nasze dziedzictwo” 13-15 września 2019.
PIĄTEK
1) Moje, twoje, nasze dziedzictwo – co to takiego?
2) Dziedzictwo kulturowe z perspektywy wsi oraz małego miasteczka – wyzwania, problemy,
pomysły
3) Korzyści z upowszechniania dziedzictwa
4) Sposoby upowszechniania lokalnych zasobów dziedzictwa
5) Gry z dziedzictwem – testujemy gry i zabawy związane z dziedzictwem, integrujemy się.

SOBOTA
1) Europejskie Dni Dziedzictwa na gorąco – przedstawienie inicjatywy EDD,
której częścią jest obóz
2) Dziedzictwo okiem profesjonalistów i praktyków
3) Opowiedzieć dziedzictwo – o interpretacji dziedzictwa w praktyce
4) Zwiedzanie Zamku oraz Zapory i ćwiczenia w ich obrębie
5) Sztuka na kółkach – zajęcia terenowe w kościele w Niedzicy

NIEDZIELA
1) Przepisy na organizację wydarzeń upowszechniających lokalne dziedzictwo
2) Wolontariat na rzecz dziedzictwa lokalnie
3) Podsumowanie obozu

ZAPEWNIAMY:
– bezpłatne noclegi (piątek/sobota, sobota/niedziela) w obrębie kompleksu zamkowego
w Niedzicy
– wyżywienie, w tym obiady
– materiały do wykorzystania
– pomoc merytoryczną i organizacyjną w przeprowadzeniu wydarzenia o charakterze
upowszechnienia lokalnego dziedzictwa
– pomoc logistyczną w dotarciu do Niedzicy
– zaświadczenie o udziale w obozie

Ilość miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu na listę uczestników decyduje kolejność
zgłoszeń. Rozpoczęcie obozu jest planowane w piątek o godz. 15. Zakończenie w niedzielę
ok. godziny 15.

 

Zasady uczestnictwa plik do pobrania: ogloszenie_oboz_wolontariacki_niedzica_2019