Połączeni dziedzictwem w Ekomuzeum

Plenerownia, 3 sierpnia 2022

Robimy kolejny krok na drodze do utworzenia Ekomuzeum na obszarze między Wieliczką, Niepołomicami, Bochnią, Nowym Wiśniczem, Myślenicami i Dobczycami. Miło nam poinformować, że Fundacja Plenerownia otrzymała dotację w programie Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa”.

Zadanie pn. Połączeni dziedzictwem w ekomuzeum będzie składało się z 4 części.

MODUŁ 1: „W sieci ekomuzeum” – propozycja dla przedstawicieli trzech sektorów z obszaru, na którym powstaje nasze Ekomuzeum. Chcemy stworzyć grono lokalnych ambasadorów dziedzictwa, którzy jako wolontariusze zaangażują się we wdrażanie programu powstającego Ekomuzeum. Na moduł złoży się szkolenie stacjonarne ze specjalistami przybliżające m.in. koncept, historię i studia przypadków ekomuzeum ze świata, wizyty studyjna w Ekomuzeum Dziedziny Dunajca. Przedłużeniem tej części będzie MODUŁ 2 zadania, realizowany przez uczestników szkolenia.

MODUŁ 2 „Akcja – reakcja w Ekomuzeum” ma na celu szeroką popularyzację lokalnego dziedzictwa, sieciowanie, wzbogacenie życia kulturalnego i oferty edukacyjnej na bazie miejscowych zasobów. Będzie to cykl różnych wydarzeń organizowanych przez wolontariuszy-uczestników szkoleń w części 1 zadania.

MODUŁ 3: „Mikrowyprawy w dziedzictwo” – cykl kieszonkowych wypraw tropem lokalnego dziedzictwa, inspirowanych ideą „mikroprzygód” brytyjskiego podróżnika Alastaira Humhreysa. Pomysł polega na zorganizowaniu 14 ekspedycji tropem lokalnego dziedzictwa, dostępnych dla każdego, łączących wątek przygody, przeżycia, a nawet egzotyki z poznawaniem okolicy. Wędrówki ” w dziedzictwo” będą odbywały się dwuwymiarowo: z jednej strony tropem dziedzictwa materialnego i niematerialnego ale i przywołując dawne wyprawy krajoznawcze tzw. starożytników, pionierów inwentaryzacji zabytków, zbieraczy pamiątek przeszłości jak Żegota Pauli czy Józef Łepkowski, którzy w XIX w. organizowali pionierskie wyprawy inwentaryzatorskie na interesujący nas obszar. Oprócz poznawczego i popularyzującego, mikrowyprawy będą miały wymiar praktyczny, gdyż ich uczestnicy staną się jednocześnie wolontariuszami, wykonującymi w trakcie lokalnej podróży konkretne zadania o charakterze dokumentacyjnym i inwentaryzatorskim, związane z odwiedzanymi obiektami dziedzictwa.

MODUŁ 4 – „Mobilne laboratorium dziedzictwa” – to cykl warsztatów dla uczniów szkół podstawowych z okolicy, które oprócz upowszechnienia wiedzy i włączenia zasobów Ekomuzeum w edukację, będą miały wymiar praktyczny, rozwijając w środowisku szkolnym ideę wolontariatu na rzecz dziedzictwa. W trakcie zajęć dzieci wcielą się w rolę „laborantów” i będą „badały” swoje zasoby dziedzictwa, przy okazji poznając podstawy dokumentacji zabytków i archiwistyki społecznej, w tym nagrywania świadków historii, tworzenia archiwów np. rodzinnych, digitalizacji, pracy z różnymi źródłami.

___________________________________

Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa