Pracownia Kulturalna

Plenerownia, 1 marca 2018

Pracownia Kulturalna – mini centrum kultury, działające w malowniczym zakątku Krakowa, nad zalewem Bagry Wielkie, które swoją ofertą stara się uzupełniać walory rekreacyjne miejsca.
Organizujemy warsztaty, kursy, spotkania i inne formy okołokulturalnego spędzania czasu, skierowane do dzieci w różnym wieku, rodzin, kobiet i mężczyzn.

 

www.pracowniakulturalna.pl

URODZINY DLA DZIECI
REGULARNE ZAJĘCIA
KLUB RODZICÓW Z DZIEĆMI DO LAT 3
CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORÓW