Przenośne Centrum Interpretacji Dziedzictwa

Plenerownia, 30 listopada 2016

Przenośne Centrum Interpretacji Dziedzictwa to pakiet materiałów edukacyjnych na temat dziedzictwa kulturowego.

Jego idea nawiązuje do teorii interpretacji dziedzictwa Freemana Tildena. W Polsce metoda Tildena jest adaptowana przez różne instytucje, my zaprojektowaliśmy materiały, które pozwolą wykorzystać ją w środowisku szkoły. PCID umożliwia uczniom i nauczycielom twórczą edukację o dziedzictwie kulturowym; z materiałów, które tworzą jego zawartość, można korzystać na różnych lekcjach, np. historii, języka polskiego, na godzinie wychowawczej, na spotkaniach kółek regionalnych, szkolnych wycieczkach, przy projektach uczniowskich. PCID świetnie nadaje się jako narzędzie motywujące do poznawania dziejów wybranego zabytku, odkrywania historii miejsca i jego mieszkańców, tradycji i zwyczajów. Skłania do uważnego patrzenia i interpretacji, ćwiczy samodzielne myślenie, a także pracę w grupie. Jego atutem jest to, że może dotyczyć dziedzictwa kulturowego – zarówno materialnego, jak i niematerialnego – dowolnie wybranego obszaru. PCID opracowano przede wszystkim z myślą o uczniach szkół podstawowych, ale sprawdzi się także w pracy z uczniami szkół ponadpodstawowych. Zawartość tworzą:

  • Woreczek Dziedzictwo kulturowe z 50 tabliczkami magnetycznymi
  • Blok 50 kart z postaciami Dziedzictwo kulturowe jest ważne, bo…
  • Mapa dziedzictwa kulturowego w Polsce
  • Płyta DVD moNIDła
  • Gra Odkrywcy dziedzictwa
  • Instrukcja wraz z przykładowymi konspektami zajęć

Projekt PCID został wyróżniony w I ogólnopolskim konkursie na materiały edukacyjne o dziedzictwie kulturowym dla szkół, ogłoszonym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Pakiet jest rozsyłany do szkół w całej Polsce.