Rozmowy o sztuce

Plenerownia, 20 kwietnia 2013

Cykl warsztatów dla seniorów w Muzeum Narodowym w Krakowie.

Rozmowy o sztuce to cykl comiesięcznych warsztatów dla seniorów prowadzonych w różnych oddziałach Muzeum Narodowego w Krakowie. Aktualny program spotkań na stronie MNK.