Scenariusz trasy turystycznej po schronach w Nowej Hucie

Plenerownia, 31 grudnia 2017

Scenariusz realizowany w ramach projektu „Muzeum PRL –  Podziemna Nowa Huta”.

Scenariusz został oparty na aktualizacji wariantu „II Dwuwariantowej koncepcji scenariusza i koncepcji projektu dla Trasy Turystycznej po schronach Nowej Huty” oraz Wstępnego studium wykonalności projektu „Trasa turystyczna po schronach Nowej Huty”. Na jego formę wpłynęły także ustalenia wypracowane w trakcie spotkań z zespołem Muzeum PRL. Zakłada, że wystawa ma charakter modułowy – z jednej strony stanowi całość pt. „Schrony Nowej Huty – dziedzictwo zimnej wojny”, na którą składają się ekspozycje proponowane w czterech lokalizacjach (Os. Szkolne 22, Os. Szkolne 9, Os. Szkolne37, Os. Krakowiaków 43), możliwe do rozszerzenia również na inne miejsca Nowej Huty; z drugiej strony wystawy w poszczególnych budynkach stanowią osobne części, elementy swoistej układanki, które każdy może dobrać według własnych preferencji i zainteresowań.

Wystawa podkreśla fenomen schronów: ich lokalizację jako część organizmu miejskiego –  Nowej Huty oraz to, że są pozostałością zimnej wojny i lęków tego okresu. Wystawa jest oparta na teorii interpretacji dziedzictwa opracowanej przez Freemana Tildena, narzędzia umożliwiającego doświadczenie, zrozumienie i odniesienie historii schronów do współczesności oraz osobistych doświadczeń. Budowniczym schronów przyświecał pewien określony cel, kierowali się lękiem przed konfrontacją zbrojną, atakiem, który w dobie zbrojeń, walki wywiadów, podziału świata na dwa obozy wydawał się jak najbardziej realny. Nasz świat nie jest wolny od podobnych problemów. Przeszłość została potraktowana jako swoista trampolina, od której zwiedzający odbija własne przeżycia i doświadczenia. Trasa przedstawia schrony jako element dziedzictwa kulturowego, które ilustruje pewien okres w dziejach Polski i świata i jako takie niesie szereg wartości oraz budzi refleksje nad procesami, które zachodzą w naszym otoczeniu. Łączy ją narracja – opowieść o schronach – świadkach historii, życia mieszkańców i dzielnicy. Historia schronów to historia niedokończona, potencjalna. Są symbolem minionej epoki, który stawia nam pytania dotyczące przeszłości i teraźniejszości.