Spotkania, warsztaty, wykłady

Plenerownia, 1 kwietnia 2020

Bierzemy udział oraz prowadzimy spotkania, warsztaty, wykłady, przedsięwzięcia organizowane przez instytucje kultury. Zajmujemy się również moderowaniem spotkań kulturalnych. Angażujemy się w organizowanie działań skierowanych do wszystkich grup wiekowych, a także dla osób niepełnosprawnych oraz w języku angielskim.

Przykładowe spotkania:

– Narodowy Instytut Dziedzictwa – warsztaty dla organizatorów Europejskich Dni Dziedzictwa.
– Narodowe Centrum Kultury – udział w konferencji, prowadzenie warsztatów w Muzeum Narodowym w Warszawie.
– Muzeum Narodowe w Krakowie – szkolenia dla nauczycieli, cykliczne spotkania dla seniorów, lekcje i warsztaty muzealne dla wszystkich grup wiekowych na wystawach stałych i czasowych.
– Małopolski Instytut Kultury – oprowadzania w ramach Małopolskich Dni Dziedzictwa.
– Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji – prelegenci na spotkaniach  Małopolskiego Forum Kultury.
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie – prelegenci na seminarium dla nauczycieli i edukatorów „Warsztat z Plenerownią: Przenośne Centrum Interpretacji Dziedzictwa w pracy z uczniami”.
– Fundacja Enkolpion – Świętokrzyski Kongres Środowisk Kultury – warsztaty dla animatorów kultury.
Fundacja Chronić Dobro przy opactwie Benedyktynów w Tyńcu – szkolenia dla przewodników, warsztaty tematyczne dla rodzin oraz szkół.
– XIV Spotkanie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych (Wydawnictwo WAM) – prelegenci.
– Spotkanie networkingowe w ramach projektu Małopolskiej Sieci NGO Dziedzictwo regionalne w działaniach lokalnych w cyklu spotkań „Śniadanie w Tyńcu” – prowadzenie/moderowanie spotkania.
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga „Klub Celtycki” – warsztaty dla seniorów (w zabytkowych kościołach, o świętych, o trikach w malarstwie, warsztaty tematyczne na senioriadach).
– Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce – wykłady, warsztaty.
Muzeum w Kętach – wykłady, warsztaty dla dzieci i dorosłych pt.: „Wyprawy w świat dziedzictwa”.
– Dawny Pałac Wielopolskich w Ostrowcu Świętokrzyskim – warsztaty zabytkoznawcze.
– Maleniec – Zabytkowy Zakład Hutniczy – warsztaty zabytkoznawcze.
– MAC Edukacja – warsztaty dla nauczycieli.
– SLOT Fest Kraków na Kazimierzu – spotkanie dla animatorów kultury.
– Centrum Młodzieży im. H. Jordana w Krakowie oraz Publiczne Gimnazjum nr 53 Sióstr Prezentek w Krakowie – konkurs wiedzy: Ołtarz Mariacki – obraz średniowiecznego Krakowa.

oraz inne placówki i projekty wyróżnione w zakładce Kultura i edukacja.


Bezpłatne materiały on-line.