Szkolenia z pisania tekstów i promowania dziedzictwa

Plenerownia, 31 sierpnia 2017

Przeprowadzenie szkoleń z zakresu pisania tekstów oraz promowania dziedzictwa kulturowego w trakcie
obozu wolontariackiego „Dziedzictwo żywe”.

Zajęcia zostały zrealizowane w opactwie Benedyktynów w Tyńcu na zlecenie Fundacji Chronić Dobro.