SZKOLENIE w sieci ekomuzeum

Plenerownia, 2 września 2022

„Ekomuzea – metoda ochrony i prezentacji lokalnego dziedzictwa”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Szczegółowy program szkolenia

Plakat i program do pobrania

Bezpłatne szkolenie połączone z wyjazdem studyjnym dotyczące ekomuzeum jako metody ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu, opartej na partnerstwie i mechanizmach ekonomii społecznej.
Na szkoleniu dowiesz się:
– jaki mamy pomysł na ekomuzeum w regionie;
– dlaczego warto stworzyć i działać w ekomuzeum;
– w jaki sposób ekomuzeum służy wzmacnianiu lokalnej tożsamości;
– jak ekomuzeum wpływa na rozwój zrównoważonej turystyki i promocji lokalnych produktów.
Podczas wyjazdu studyjnego do Ekomuzeum Dziedziny Dunajca:
– w praktyce poznsz proces budowania ekomuzeum;
– dowiesz się jak budować ofertę w ekomuzeum;
– posłuchasz i zobaczysz, jak działają w ekomuzeum podmioty reprezentujące różne sektory: NGO (np. koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia i fundacje), samorządowy (np. domy kultury) i biznesowy.
Wśród prowadzących: Barbara Kazior z Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych.

 

23.09 – szkolenie Świetlica Wiejska w Hucisku, godz. 10:00
26.09 – wizyta studyjna w Ekomuzeum Dziedziny Dunajca,
wyjazd autokarem o godz. 7:00 spod sklepu w Hucisku.