Turystyka naszą szansą

Plenerownia, 16 kwietnia 2014

Informator turystyczny.

Projekt przygotowany we współpracy ze Stowarzyszeniami:

Lokalna Grupa Rybacka „Między Nidą a Pilicą”,
Lokalna Grupa Rybacka „Jędrzejowska Ryba”,
Lokalna Grupa Rybacka „Świętokrzyski Karp”.