Warsztaty dla organizatorów Europejskich Dni Dziedzictwa

Plenerownia, 24 kwietnia 2018

Warsztaty miały miejsce w Muzeum Wsi Lubelskiej oraz w Skansenie Archeologicznym „Karpacka Troja”.

Program warsztatów został zrealizowany w oparciu o następujące zagadnienia:

 • Dziedzictwo z podwórka – co jest dziedzictwem – co mogę wykorzystać w projektach i wydarzeniach.
 • Jak zidentyfikować zasoby dziedzictwa w swojej okolicy.
 • Gdzie szukać informacji i z kim współpracować.
 • Ciekawość jest w ludziach – pomysły, które przyciągają. Katalog inspirujących wydarzeń i projektów.
 • Przegląd inspiracji i przykładowych wydarzeń z Polski i Europy.
 • Plusy, przeszkody, dobranie wydarzeń do grupy docelowej.
 • Analiza przykładowych wydarzeń (wytyczenie celów, grupy docelowej, ram czasowych, funduszy, delegowanie poszczególnych zadań, promocja).
 • O tym wydarzeniu ludzie będą mówić! Warsztat z planowania wydarzenia EDD.
 • Praca w grupach nad wydarzeniem EDD.
 • Przedstawienie przez uczestników przygotowanych projektów EDD, konsultacje z uczestnikami i prowadzącymi.
 • Podsumowanie prac. Przedstawienie działań edukacyjnych NID w tym programu dotacyjnego „Wspólnie dla dziedzictwa”.

Uczestnicy obu warsztatów brali aktywny udział w zajęciach, pracowali w grupach nad zleconymi zadaniami, efektywnie wykorzystali zorganizowany dla nich czas, a także chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami (zarówno sukcesami jak i problemami) z zakresu planowania i prowadzenia EDD. Osoby biorące udział w warsztatach poza wymienionymi wyżej zagadnieniami poznały także w teorii jak i w praktyce metody interpretacji dziedzictwa, które będą mogły z powodzeniem wykorzystać w kolejnych edycjach EDD.

Na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa