Wolontariat w Hucisku i okolicy

Plenerownia, 1 czerwca 2022

Wolontariuszki i wolontariusze poszukiwani!

Jeśli chcesz:
– zdobyć nowe doświadczenia,
– rozwinąć umiejętności,
– poznać ciekawych ludzi,
– przeżyć ciekawą przygodę,
– zrobić coś pożytecznego dla swojej okolicy, jej mieszkańców i dla siebie,
– zaangażować się na rzecz lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
Poszukujemy właśnie Ciebie!

W te wakacje możesz pomóc nam tworzyć nowe EKOMUZEUM* i:
– zostać animatorem/animatorką na półkoloniach teatralnych w programie LATO W TEATRZE organizowanych w Hucisku gm. Gdów (11-24 lipca),
– zostać reporterem/reporterką i zebrać historie mówione na temat niezwykłych miejsc w okolicy, które następnie zostaną opracowane w formie podcastów/spacerów dźwięków (lipiec),
– zostać lokalnym/ą przewodnikiem/przewodniczką i pomóc w oprowadzaniu turystów po lokalnych atrakcjach,
– pomóc zbierać dokumentację na temat lokalnego dziedzictwa (opisy, fotografie) na portal Zabytek.pl.

Jeśli jesteś zainteresowany/a, prosimy o kontakt przez formularz.

Oferujemy:
– zaświadczenie o wolontariacie,
– szkolenie reporterskie m.in. z Michałem Łanuszką znanym z RMF Classic,
– warsztat z animacji kulturowej dzieci prowadzony przez cenionych praktyków,
– warsztat przygotowujący do roli przewodnika z osobami związanymi m.in. z Muzeum Narodowym w Krakowie, zaangażowanymi także w oprowadzanie podczas Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego,
– warsztat na temat dokumentacji i form popularyzacji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,
– współpracę, materiały, wskazówki na każdym etapie pracy.

NA WOLONTARIAT SZCZEGÓLNIE GORĄCO ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ I SENIORÓW

Zgłoszenia przez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

 

* Koncepcja ekomuzeum powstała w latach 60. XX w. we Francji i jest obecnie popularną metodą zachowania i prezentacji dziedzictwa. Według definicji International Council of Museums (ICOM) ekomuzeum jest instytucją, która bada i wykorzystuje – metodami naukowymi, edukacyjnymi i kulturowymi – całe dziedzictwo danej społeczności, a także zarządza nim, uwzględniając środowisko naturalne i otoczenie kulturowe. Ekomuzeum stanowi sieć rozproszonych w terenie obiektów, które tworzą żywą kolekcję, obrazującą wartości przyrodnicze i kulturowe regionu oraz dorobek jego mieszkańców.

Fundacja Plenerownia tworzy ekomuzeum na obszarze między: Wieliczką, Niepołomicami, Bochnią i Myślenicami. Nowe ekomuzeum będzie nosiło nazwę: Ekomuzeum między sztuką a życiem. Nazwa nawiązuje do twórczości artystów związanych z wsią Hucisko w gminie Gdów, gdzie mamy swoją siedzibę i opisuje wątki wplecione w lokalne dziedzictwo, które są dla nas ważne: ludzka kreatywność, różne przejawy twórczości, sztuki, w tym teatr oraz codzienność, życie w całej jego złożoności i postaci, także elementów przyrody i krajobrazu.