Zabytki kręcą

Plenerownia, 14 listopada 2017

Warsztaty zorganizowano we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa oraz Państwowym Instytutem Sztuki Filmowej.

2017 Przeprowadzenie warsztatów z cyklu „Zabytki kręcą” w szkołach, w 10 miejscowościach.


2016 Przeprowadzenie warsztatów z cyklu „Zabytki kręcą” w szkołach, w 5 miejscowościach.

Miały miejsce w gimnazjach w Tarnowie, Zamościu, Przemyślu, Lublinie i Piasecznie. Tytuł warsztatów nawiązywał do pozostałych części programu realizowanego przez NID i PISF, których głównym elementem ma być nakręcenie przez uczniów filmów dotyczących dziedzictwa kulturowego. Głównym celem warsztatów było wzbudzenie wśród uczniów zainteresowania oraz kreatywnego podejścia względem zabytków i ogólnie dziedzictwa kulturowego oraz uświadomienie im ich wielowymiarowej wartości. Program miał z jednej strony przekazać nowe wiadomości oraz usystematyzować posiadaną wiedzę na temat dziedzictwa, a z drugiej zachęcić do twórczego myślenia i praktycznego działania w jego obrębie. Miał kształtować poczucie uczestniczenia w kulturze i odpowiedzialności za dobra kultury, umiejętność współpracy w grupie, wypowiadania się, uzasadniania swojego zdania, akceptowania punktu widzenia innych ludzi, rozwijać postawę obywatelską oraz skłaniać do podjęcia konkretnych działań na rzecz lokalnego dziedzictwa.